Tüketici Destek

Lorem Ipsum
 • Kullanım Kılavuzu

  Kullanmadan önce ilk olarak ;

  Kapı yetkili bayii / satıcı veya servis istasyonu elemanları tarafından yerine monte edildikten sonra, yetkili bayii elemanları yanında kapınızı açıp kapama, kilitlerini kilitleme işlemlerini birkaç defa yapınız.

  Koruma

  * Kapının metal ve ahşap aksamlarına sert cisimlerin tatbik edilmesinden sakının.

  * Kimyasal maddelerden (tiner, benzin, asit, vb.) uzak tutunuz.

  * Kapının metal ve ahşap aksamlarını dış etkenlerden (Güneş, Yağmur, Buharlı ortam vb.) uzak tutulması gerekir. Aksi takdirde renk değiştirmesine ve kararmasına neden olabilir.

  Bakım

  * Kapının metal ve ahşap aksamları direkt su ile temizleyiniz. Yumuşak nemli bir bezle silip temizleyiniz.

  * Kapı üzerindeki tüm aksesuar aksamlarının temizliğinde, yumuşak bir bez kullanınız. Bu aksamları çizecek zarar verecek sert malzemeler kullanmayınız.

  * Kapı menteşelerini her üç ayda bir ince yağ ile yağlayınız.

  * Kasa veya kapı kanadı üzerindeki kauçuk fitili ıslak sabunlu bezle silip kurulayınız, mümkünse pamuğu pudralayarak fitilin üzerine sürünüz. Bu işlem fitilin kapıya yapışmasını önler ve kapının daha iyi çalışmasını sağlar.

  Kullanım

  * Kapıyı açıp kapatır iken kapı kolundan tutulması, sert kapatılmaması gerekir, aksi takdirde kilit dilinin çabuk aşınıp arızalanmasına neden olur.

  * Kapıyı açarken kapı kilit dilindeki yükü hafifletmek için, kapı kanadını hafif kendinize doğru çekip açınız.

  * Kapı kilidi (barel) arkasında hiçbir şekilde anahtar bırakmayınız.

  * Eşik mermerini kapıda kasıntı yapmayacak şekilde yerleştiriniz.

 • Garanti Şartları

  1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

  2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.

  3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun almaması durumunda, malın satıcı bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

  4- Malın garantis süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

  1- Malın;

  a- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

  b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

  c- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkünatı bulunamadığının belirlenmesi, durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

  2- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

  3- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabileceksorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne Başvurulabilir.